Dr. Kopa Zsolt Ph.D.

Kopa Zsolt

1965. február 11-én született Pécsett. 1973-tól Kaposváron élt, a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szerzett orvosi diplomát 1990-ben. Végzése után orvosi munkáját Budapesten, a SOTE Urológiai Klinikáján kezdte meg előbb klinikai gyakornokként, majd egyetemi tanársegédként. 1994-ben tett szakvizsgát urológiából.

1999-ben a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Urológiai és Andrológiai klinikájára került (Szabolcs utca) egyetemi adjunktusként, andrológiai igazgató-helyettesként. Az Intézmény később az Országos Gyógyintézeti Központ Andrológiai és Urológiai Osztálya lett, ahol főorvosként az andrológiai fekvőbeteg osztály vezetője, valamint az ide került Európai Andrológiai Akadémiai Képzőközpont és egyben Andrológiai Centrum vezető-helyettese volt, az ED labor vezetőjeként tevékenykedett. Az egészségügyi reform következtében 2007-2009-ig az Állami Egészségügyi Központ Urológiai Osztályán főorvosként dolgozott.

2004-ben - annak bevezetésének évében - andrológiai szakvizsgát tett.

2006 januárjában a "A férfi meddőség nem hormonális diagnosztikája és ennek terápiás következményei" címmel védte meg Ph.D. (korábban kandidátusi) értekézését.

2009. május 1. óta ismét a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikáján tevékenykedik, jelenleg egyetemi docensként az Andrológiai Centrum vezetője. A centrumot 2009-ben vezetésével újjáépítették, a legkorszerűbb európai színvonalú andrológiai rendelést alakítottak ki.

A Semmelweis Egyetem Andrológiai Szakmai Grémiumának elnöke. A graduális oktatásban 3 nyelven (magyarul, angolul és németül) vesz részt, vendégelőadóként hazai és külföldi egyetemeken is tartott előadást. Rendszeresen szervez postgraduális- és szakképzési tanfolyamokat is.

2009-ben a Szent István Egyetemen Egészségügyi Szakmenedzser – M.Sc. diplomát szerzett.

Andrológiai munkát végez asszisztált reprodukciós központokkal, több ilyen központnak andrológiai háttérintézményi feladatait is ellátják. A Krio sejt-és szövetbankkal, megalakulásuk óta együttműködik.

Magánrendelőként, a Körúti Orvosi Centrumban is korszerű, európai nívónak megfelelően felszerelt andrológiai laborban dolgozik.

1999-ig a 35 év alatti Urológusok Európai Szervezetének egyik magyarországi vezetője volt.

Az Európai Urológus Társaság (EAU) Férfimeddőségi Irányelveket Kidolgozó Bizottság tagja, a Magyar Andrológusok Tudományos Társaságának alelnöke, a Magyar Urológusok Társaságának vezetőségi tagja, tagja az Urológiai Szakmai Kollégiumi Tanácsnak. A Magyar STD (szexuálisan terjedő betegségek) Társaság vezetőségi tagja, a Magyar Andrológia szakfolyóirat főszerkesztő-helyettese, hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban lektori tevékenységet végez. Az Európai Szexuális Medicina Társaság tagja. Rendszeresen szerepel nemzetközi és hazai szakmai konferenciákon meghívott előadóként és üléselnökként. Nemzetközi és hazai andrológiai kongresszusok szervezésében is jártasságot szerzett.

2010 szeptemberében az Európai Andrológiai Akadémia akadémikus tagjává választotta.

Nemzetközi és hazai tudományos közleményeinek száma 87, megjelent könyvfejezetek száma 20, nemzetközi és magyar kongresszusokon és postgraduális továbbképző fórumokon tartott előadásainak száma közel 200. Publikációinak és előadásainak döntő többsége a férfimeddőség, a férfi szexuális zavarok és az idősödő férfiak betegségei tárgyköréből készült.

Az idősödő férfiak betegségeinek tárgykörében kiírt szakmai pályázaton pályamunkája II. díjat nyert, a Magyar Urológusok Társasága által rendezett kongresszusokon 2 alkalommal kapott előadása különdíjat, 2000-ben Grazban előadásáért a Német Andrológus Társaság különdíját kapta. 2009-ben a Közép-Európai Urológus Kongresszuson a legjobb poster-prezentáció díjat kapta.

Német és angol nyelvből rendelkezik állami nyelvvizsgával.

Külföldi tanulmányúton és postgraduális képzésen Essenben, Salzburgban, Giessenben és Londonban vett részt. Betegellátó tevékenysége mellett tudományos ténykedése folyamatos, publikációi nemzetközi szaklapokban is megjelentek, európai andrológiai kongresszusokon szekciók vezetőjeként, felkért előadóként szerepel.

Tisztségek

  • Az Európai Andrológiai Akadémia akadémikus tagja
  • Európai Urológus Társaság (EAU) Férfimeddőségi Irányelveket Kidolgozó Bizottság tagja
  • Magyar Andrológusok Tudományos Társaságának (MATT) alelnöke
  • Magyar Urológusok Társaságának (MUT) vezetőségi tagja
  • Urológiai Szakmai Kollégiumi Tanács tagja
  • Magyar STD (Szexuálisan Terjedő Betegségek) Társasága vezetőségi tagja
  • A Magyar Andrológia szakfolyóirat főszerkesztő-helyettese